Retourformulier / Herroeping

Retouren. We zijn ervan overtuigd dat u uiterst tevreden zult zijn met uw product. Mocht u het onverhoopt toch noodzakelijk achten een product te retourneren, dan proberen wij dit proces zo eenvoudig mogelijk te houden.

Wilt u een zending retourneren neemt u dan eerst contact met ons op zodat wij op de hoogte zijn van uw aanvraag en deze sneller kunnen afhandelen.
Gekochte artikelen mogen uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering worden geretourneerd of geruild. Na de termijn is ruilen of retourneren niet meer mogelijk.
 

Retourzendingen dienen met een door u aangekochte pakketzegel bij postnl te worden geretourneerd! Geschatte kosten: € 6,75. Ongefrankeerde zendingen of via een retourservice worden retour gezonden

U heeft een wettelijk recht om de overeenkomst binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

Onder het kopje “Herroepingsrecht” wordt uitgelegd wat dit precies inhoudt.

Daarnaast moeten op grond van de wet alle producten die u via deze website bestelt aan de overeenkomst beantwoorden, zie verder hieronder onder het kopje “Gebrekkige Producten”.

a. Herroepingsrecht

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Indien u in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, dan verstrikt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Op verzoek is het mogelijk om goederen na 14 dagen te retourneren echter eventuele verzendkosten worden na 14 dagen niet meer vergoed.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping.

Contactgegevens:

Technojet
Disseroltweg 32-B
7635 NG
Lattrop
KVK Enschede: 32059696
BTW ID: NL117348272B01
​E-mail:  info@technojet.nl

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u uw aankoopbedrag en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

b. Gebrekkige producten

Op grond van de wet moeten alle producten die u via deze website bestelt aan de overeenkomst beantwoorden.

We proberen de producten zo goed mogelijk te selecteren en verpakken om ervoor te zorgen dat ze u in goede staat bereiken. Indien u onverhoopt toch een product ontvangt dat beschadigd is, of indien u een ander product ontvangt dan u had besteld, of indien het product anderszins niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient u ons binnen 24 uur op de hoogte te stellen van het feit dat u de producten wilt retourneren, dit kan telefonisch of per e-mail.

U ontvangt van ons een retourformulier dat u aan het pakket kunt toevoegen indien u de verwerking van uw retourzending zo snel mogelijk wenst te laten verlopen. Wij raden u aan om een verzendmethode te gebruiken waarbij voor ontvangst getekend moet worden.

Stuurt u de retourzending alstublieft naar:
Technojet.com  Disseroltweg 32-B  7635 Ng  Lattrop 

U bent verantwoordelijk voor het/de geretourneerde product(en) totdat ze aan ons geleverd zijn. Wanneer uw retourzending beschadigd aankomt zullen wij dit verrekenen met het terug te betalen aankoopbedrag.

​Onderstaand formulier kunt u uitprinten en gebruiken voor uw retourzending:

Voorbeeld-modelformulier-voor-herroeping.pdf